Splošni pogoji

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del sodelovanja med podjetjem Adriatic Sunset in gostom, ki se prijavlja za določeno namestitev oziroma drugo storitev. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu. Podjetje Adriatic Sunset, ki nastopa v vlogi posrednika pri namestitvi in splošne pomoči gostu, zagotavlja storitve v skladu z objavljenimi informacijami, opisom, terminom in potrjeno rezervacijo, razen v primeru izjemnih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, embargo, teroristične akcije, sanitarne in higienske motnje, intervencije pristojnih oblasti, smrti ali bolezni gostitelja in podobno).

Podjetje Adriatic Sunset zagotavlja, da bo osebne podatke gostov varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljalo in shranjevalo izključno za potrebe obdelave rezervacij in obveščanj gosta. V nobenem primeru jih ne bo prodalo, predalo ali dovolilo vpogled tretji osebi.

 

OBVEZNOSTI PODJETJA »BISERI JADRANA« IN GOSTA

Podjetje Adriatic Sunset je dolžno nuditi storitve, navedene na internetni strani, in skrbeti za pravice in interese gosta v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja tudi za pravilno in korektno izbiro ponudnikov storitev. Gost je dolžan posedovati veljavne potne dokumente, držati se hišnega reda v namestitvenih objektih ter spoštovati hišna in druga pravila, ki veljajo za posamezne storitve.

Ob prihodu je gost dolžan lastniku namestitvenega objekta oziroma izvajalcu storitve predati dokument o plačani storitvi (potrdilo plačila avansa) in osebne dokumente vseh gostov v posameznem objektu, da lahko gostitelj izvede zakonsko določeno prijavo gostov v pristojni lokalni turistični organizaciji. Podjetje Adriatic Sunset pošlje gostu dokumente za potovanje (obvestilo ozrioma napotki pred potovanjem) po elektronski pošti. Prihod v apartmaje je mogoč po 12. uri, pri odhodu pa je treba apartma zapustiti do 09. ure dopoldne, v kolikor ni na potrdilu za posamezni apartma določeno drugače.

 

REZERVACIJE IN VPLAČILA

Vprašanja in rezervacije glede nastanitve in drugih storitev sprejemamo po elektronski pošti ali po telefonu. Po prejemu pozitivnega odgovora in predračuna za storitev s strani podjetja Adriatic Sunset, poslanega po elektronski pošti, se rezervacija sklene tako, da gost elektronsko ali po telefonu potrdi termin letovanja ter vplača 20% akontacije (ara), navedene na predračunu, in sicer v roku 1 delovnega dne oziroma kot je navedeno na posameznem predračunu. Ostalih 80% cene je potrebno vplačati na dan prihoda lastniku apartmaja. Prednost gosta je, da v našem podjetju ne zaračunamo dragih provizij ter tržimo ceno, ki jo zahtevajo sami lastniki apartmajev. V primeru, da akontacija na predračunu ni plačana v navedenem roku, se šteje, da storitev ni bila naročena. Ob rezervaciji gost posreduje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije (v večini primerov so to ime, priimek in rojstni datum za vse udeležence, kontaktni telefon in naslov).

V kolikor je v bivalni enoti več oseb kot jih je navedenih na dokumentu (predračun/račun), ima tisti, ki oddaja bivalno enoto, pravico nenajavljene goste odsloviti. Z izvršitvijo rezervacije (vplačilom akontacije) gost potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji ter da se z njimi v celoti strinja. Z določili Splošnih pogojev se gost lahko seznani na spletni strani Adriatic Sunset, oddelek Splošni pogoji na dnu spletne strani.

 

CENA NAMESTITVE

Cena vključuje osnovno storitev (najem apartmaja ob morju in spremljajoči stroški kot so turistična taksa, …), kakor je opisano na naši spletni strani. V namestitveni enoti so na razpolago osnovni higienski pripomočki (toaletni papir, milo, …) za začetek, po porabi le-teh pa si gost priskrbi svoje higienske pripomočke. Posebne ali dodatne storitve mora gost plačati posebej, zahteva pa jih lahko ob rezervaciji oziroma kasneje, v kolikor so še dostopne. Cene namestitev so objavljene v evrih. Podjetje Adriatic Sunset si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen (v primeru spremembe cen s strani osebe, ki nudi storitev ali zaradi spremembe menjalnega tečaja), vendar mora gostom, ki so že vplačali akontacijo za določeno rezervacijo, zagotoviti ceno namestitve oziroma storitve, ki je bila navedena na računu, ko so vplačali predračun (aro). Pri določenih apartmajih je potrebno posebno doplačilo za končno čiščenje apartmaja v višini 60 €, kar bo posebej označeno pri ponudbi in izračunu za najem apartmaja.

V primeru plačila z avansom se le-ta za namene pogodbenega odnosa med gostom in podjetjem Adriatic Sunset razume kot ara, s katero si gost rezervira termin. Po 41. členu Zakona o varstvu potrošnikov znesek pripadajočih obresti, obrestovanih po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad 3 mesece, ki gostu pripadajo za čas od datuma plačila avansa do dobave storitve, je podjetje Adriatic Sunset že upoštevalo v ponudbenem popustu.

 

PRAVICA PODJETJA ADRIATIC SUNSET DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI

Podjetje Adriatic Sunset si pridržuje pravico do spremembe rezervacije v primeru, ko nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odpraviti (glej točko 1). Rezervirano namestitev se lahko zamenja samo ob predhodnem obvestilu gosta z bivanjem v enoti enake ali višje kategorije v istem kraju, in sicer za ceno, ki jo je gost prejel ob rezervaciji. V primeru, da je nadomestna namestitev možna samo v objektu višje kategorije, cena od vplačane rezervacije pa višja za 15%, si podjetje Adriatic Sunset pridržuje pravico plačila razlike v ceni ob posvetovanju z gostom. V primeru, da je zamenjava vplačane namestitve nemogoča, si podjetje Adriatic Sunset pridržuje pravico odpovedi rezervacije, gosta pa bo nemudoma obvestil o nastali situaciji ter mu zagotovil izplačilo celotne vplačane vsote. Enako velja, če do podobne situacije pride na licu mesta, ko je gost že prispel na končno destinacijo in se ne strinja s ponujeno kompenzacijo oziroma nadomestno namestitvijo. V vsakem primeru se bo podjetje Adriatic Sunset trudilo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji gostu posredovati informacije o storitvah, ki sicer niso v ponudbi podjetja Adriatic Sunset, z namenom, da mu olajša spremenjeno situacijo.

V kolikor pride do napačne informacije s strani lastnika apartmaja o določenem terminu, se le ta obvezuje, da bo gosta nastanil po enakem sistemu kot je navedeno zgoraj.

 

PRAVICE GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI

V primeru da gost želi zamenjati ali odpovedati rezervacijo, ki je bila narejena na njegovo zahtevo, mora to storiti pisno (po e-mailu). Pod spremembe se razume sprememba števila oseb ali sprememba datuma začetka in/ali konca uporabe namestitve oziroma storitve, to pa je potrebno sporočiti najkasneje 31 dni pred začetkom uporabe storitve. Prva zamenjava rezervacije, v kolikor je to mogoče brez dodatnih stroškov, bo narejena brezplačno. V primeru, da zamenjava rezervacije ni mogoča in gost zaradi tega odpove potrjeno rezervacijo, se upoštevajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije. V primeru odpovedi predstavlja datum prejetja pisne odpovedi osnovo za obračun odpovednih stroškov, kakor sledi:

 1. ZA NAJEM APARTMAJEV, BUNGALOVOV IN SOB
  * Pri odpovedi do 30 dni pred pričetkom rezerviranega termina podjetje ADRIATIC SUNSET vrnejo vplačano akontacijo (20%);
  * pri odpovedi do 21 dni pred pričetkom rezerviranega termina podjetje Adriatic Sunset zadrži 20% od cene namestitve oziroma druge storitve;
 2. PRTLJAGA
  Podjetje Adriatic Sunset ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, kot tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti, ki se nahajajo v namestitvenem objektu ali pri drugem izvajalcu storitve. Priporočamo najem sefa, v kolikor ta možnost obstaja. Izgubljena prtljaga ali kraja se lahko prijavita lastniku namestitvenega objekta ter na lokalni policijski postaji.
 3. TURISTIČNA TAKSA
  Turistična taksa je predpisana z Zakonom o turistični taksi Republike Hrvaške in znaša od 2,00 do 7,00 kn (od 0.3 EUR – 1 EUR) za odraslo osebo na dan. Mladina od 12 – 18 let starosti ima na ta znesek 50% popust, medtem ko za otroke do 12 let turistične takse ni potrebno plačati. Turistično takso gost poravna z računom za najem apartmaja in tako nima več nobenih dodatnih stroškov na licu mesta glede turistične takse.

 

ODGOVORNOST GOSTA

Gost uporablja namestitev in druge storitve na lastno odgovornost. Adriatic Sunset ne prevzemajo nobene odgovornosti, če se poškoduje gost ali njegova lastnina, ali če gost povzroči škodo v namestitvenih objektih. Podjetje Adriatic Sunset prav tako ne prevzema odgovornosti za nevšečnosti, nastale zaradi začasnega izpada elektrike, prekinitve dobave plina, nedelujoče kanalizacije, dobave vode in podobnih posledic višje sile.

V objektih, kjer je bazen, uporabljajo gostje bazen na lastno odgovornost in prevzemajo odgovornost za nadzor nad mladoletniki. Bazeni v objektih niso ograjeni, nimajo varnostnika/reševalca ter so na določenih predelih globoki. Prav tako podjetje ADRIATIC SUNSET ne prevzema nobene odgovornosti pri uporabi plaže ob objektu. Gost je s tem obvestilom obveščen, da plaže nimajo reševalcev in je zato v celoti odgovoren za svoja dejanja in nadzor nad mladoletniki v bližini morja in v njem.

Z izvršeno rezervacijo se gost obveže, da bo, v kolikor bi gostitelju povzročil škodo (na primer na inventarju), stroške poravnal gostitelju na licu mesta. Kakršne koli pritožbe s strani sosedov ali pristojnih lokalnih oblasti glede prekomernega hrupa in motnje nočnega miru so podlaga, da gostitelj zahteva izpraznitev apartmaja, bungalova, vil ali sob brez povrnitve stroškov.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ

V primeru, da storitve niso bile izvedene kakovostno ali v nasprotju z opisom na tej spletni strani, mora gost to pomanjkljivost nemudoma sporočiti gostitelju in mu s tem dati priložnost, da pomanjkljivost ali napako odpravi.

V primeru, da gost gostitelja ne najde ali ni zadovoljen z rešitvijo problema, mora nemudoma o tem obvestiti podjetje Adriatic Sunset, saj v nasprotnem primeru ni upravičen do nadomestila.
Gost mora pri ponudniku storitev takoj reklamirati neustrezno storitev ali pomanjkljivost po elektronski pošti na info@adriatic-sunset.com ali po dežurno telefonu na številko + 386 (0)41 972 918.
Gost je dolžan sodelovati s ponudnikom storitev z dobrim namenom, da se odstranijo vzroki za reklamacijo. Če gost na mestu samem ne sprejme ponujene rešitve, ki ustreza vplačani storitvi, podjetje Adriatic Sunset ni dolžno upoštevati nadaljnjih pritožb gosta.

Če problem kljub trudu ponudnika storitev/lastnika apartmaja ter podjetja Adriatic Sunset ter gosta ni rešen, mora gost najkasneje v 60-ih dneh po vrnitvi s počitnic poslati pisno reklamacijo skupaj s potrdilom ponudnika storitev, da je bila reklamacija z njegove strani sprožena brez uspeha, s priloženimi dokumenti in fotografijami, ki dokazujejo utemeljenost reklamacije, poslati pisno na naslov podjetja ali na email info@adriatic-sunset.com.

Podjetje Adriatic Sunset se ne obvezuje do povračila kakršnega koli finančnega nadomestila zaradi nezadovoljstva gosta, saj je bil le-ta opremljen z vsemi potrebnimi informaciji pred odhodom na letovanje. V primeru napačno podane informacije se zavezuje, da bo napako poskušal skupaj z lastnikom apartmaja rešiti sporazumno s stranko.

Podjetje Adriatic Sunset je posrednik pri iskanju namestitve in ne ponuja celotnih aranžmajev temveč le posreduje informacije, ki jih dobiva od lastnikov apartmajev.

 

SPORAZUMNO REŠEVANJE

Gost in podjetje Adriatic Sunset bosta vse težave reševala sporazumno po mirni poti in ves čas delovala v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in z načeli dobre vere in poštenja. V primeru nerešljivih situacij bosta obe strani ponovno poskusili rešiti nesporazum na miren in dostojen način; samo v primeru nerešljivosti situacije se bosta odločili za pomoč pristojnega sodišča.

 

ADRIATIC SUNSET